Välkomna till årsmöte för Högbo Ridklubb 2023

Söndagen den 19 februari kl. 16.00

Mötet kommer enbart hållas som ett fysiskt möte i cafeterian, vi bjuder på fika!

Kallelse med dagordning kommer att läggas ut senast 11 februari.

Motioner till mötet mailas (styrelsen@hrk.nu) till styrelsen senast 31 januari.

Har ni förslag till medlemmar som kan väljas in i styrelsen? Läs mer i denna nyhet och kontakta Kicki Persson, Anna Aneklev eller Maria Strand i valberedningen.

hälsningar Styrelsen