Våra policies

Värdegrund

Högbo ridklubb är en framgångsrik samt ledande ridskola och förening. Högbo ridklubb lägger stor vikt vid ett bra bemötande och agerande emot ryttare och hästar, det är viktigt att alla som kommer i kontakt med Högbo ridklubb ska känna sig väl bemött. Högbo ridklubb erbjuder ridlärare för alla nivåer med hög kvalitet. Alla ska känna sig delaktiga oavsett nivå vare sig du nyligen börjat rida eller om du är tävlingsryttare.
För Högbo ridklubb är det av största vikt att man håller en god hästhållning.

Styrelsen Högbo Ridklubb
2017-12-06

Alkohol- och drogpolicy

Med föreningens verksamhet vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling i Sandvikens kommun, och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande.

Alla ledare och företrädare för vår förening ska vara medvetna om sin roll som goda förebilder – för barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar som tar del av föreningens verksamhet.

Alkohol

Alkohol ska inte förekomma bland ledare eller aktiva i vår verksamhet för barn och ungdomar. Tidig alkoholdebut ökar risken för missbruk senare i livet.

Alla ledare och företrädare ska vara uppmärksamma på att det kan finnas barn och ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem. Dessa barn och ungdomar kan behöva särskilt stöd av föreningen.

Vi är restriktiva med alkoholservering eller försäljning av alkohol. Lagstiftning och föreskrifter om hur alkoholförsäljning ska gå till ska följas.

Vid evenemang ska inte förekomma marknadsföring/sponsring av alkoholdrycker (drycker som innehåller mer än 2,25 % alkohol).

Marknadsföring/sponsring av varumärke och alkoholdrycker ska inte förekomma i barn- och ungdomsverksamhet eller vid evenemang med barn och ungdomar som målgrupp. Det gäller också lättöl, alkoholfri öl och andra lättdrycker med mindre än 2,25 % alkohol som kan förväxlas med alkoholdrycker.

Narkotika

Narkotika ska inte förekomma över huvud taget i vår förening. I Sverige är det olagligt att använda, inneha, köpa och sälja narkotika.

Kännedom om narkotika ska anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet.

Tobak

Föreningens verksamhet ska bedrivas i rökfria lokaler och anläggningar. Det gäller både inomhus och utomhus. Tobaksrökning är en allvarlig miljö- och hälsofara, både för den som röker och för den som blir utsatt för tobaksrök.

Rökning utomhus bör ske på anvisade platser, helst utanför anläggningen. Om det förekommer rökzoner utomhus ska de vara klart avgränsade från de rökfria zonerna.

Lagstiftning och föreskrifter om hur tobaksförsäljning ska gå till ska följas.

Vid offentligt finanseriade evenemang bör inte förekomma marknadsföring/sponsring av tobaksprodukter.

Marknadsföring/sponsring av varumärke och alkoholdrycker ska inte förekomma i barn- och ungdomsverksamhet. Det gäller också lättöl, alkoholfri öl och andra lättdrycker med mindre än 2,25 % alkohol som kan förväxlas med alkoholdrycker.

Doping

Doping ska inte förekomma över huvud taget. Varje enskild utövare är själv ansvarig för att känna till och följa svenska dopingregler.

Styrelsen Högbo Ridklubb
2018-11-07

Integritetspolicy

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här – HRK Integritetspolicy

Policy för våra hästar

Vi älskar hästar

Vi som tillbringar tid på Högbo ridklubb älskar hästar. Vårt viktigaste uppdrag som hästmänniskor är att ta väl hand om dem och att göra vårt yttersta för att de ska må så bra som möjligt.

För ridande på Högbo ridklubb gäller därför att ridinstruktörerna tilldelar de ridande lämplig häst. Ridande har inte rätt att byta häst med annan ridande.

Denna regel har vi för att hästarna ska ha bästa möjliga upplevelse av arbetet under ryttare. När hästar och ryttare arbetar harmoniskt tillsammans håller vi, i större utsträckning, hästarna skadefria. Hästarna blir dessutom positiva till arbete, något som bidrar till optimal utveckling hos ryttarna.

Ovanstående gäller vid all ridning på ridskolans hästar.

Miljöpolicy

Högbo ridklubb har avfall i de dagliga arbetet och i samband med evenemang av olika slag som tillexempel papper, wellpapp, plast, glas, elektronik, metall. Från stallarna har vi organiska avfall som gödsel. Högbo ridklubb har målsättning att minska avfall, och de avfall som uppkommer ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt för återanvändning och återvinning

Styrelsen Högbo Ridklubb 2017-12-06