Vår styrelse 2023

Högbo Ridklubbs styrelse

Ordförande Göran Lagerlöf
Vice Ordförande Annika Einarsson
Sekreterare Anna Sääf Vikström
Kassör Lisa Tingelöf
Ledamöter Fredric Lénström
Josefin Plym
Frida Hellbom
Simone Lagerlöf, US representant

Suppleanter Katja Timonen
Katrin Edström

Internrevisorer

Anna Högfors
Sofia Cronsell
Katrin Jansson Ziehe, suppleant
Valberedning Kicki Persson, ordförande
Anna Aneklev
Maria Strand, suppelant

Har du frågor eller funderingar till styrelsen?

Maila oss via styrelsen@hrk.nu