Rutiner vid olycksfall

Vi delar in olycksfall i tre grupper beroende på olyckans karaktär

Enklare avfallning

Enklare avfallning = elev som trillar av men som mår förhållandevis bra, de flesta sitter upp och rider igen under samma lektion.

 1. Be någon att hålla i den lösa hästen och se till att övriga elever står stilla.
 2. Kontrollera att eleven mår ok, andas väl, inte har ont någonstans, kan röra armar, ben, fingrar, kan fästa blicken.
 3. Om eleven vill kan den få sitta upp igen, men är du osäker på elevens hälsotillstånd så är det bättre att eleven inte sitter upp igen utan avvaktar till nästa lektion.
 4. När lektionen är klar, stäm av en extra gång att eleven känner sig ok. Är eleven yngre så berätta gärna för hämtande förälder att deras barn trillat av.
 5. Skriv upp avfallningen i personalrummet för statistiken.

Avfallning med skada

Avfallning med skada ev. sjukhusbesök som följd

 1. Be någon att hålla i den lösa hästen och se till att övriga elever står stilla.
 2. Kontrollera att eleven andas, spänn upp ev. hjälm/säkerhetsväst. Se till att eleven ligger stilla.
 3. Bedöm läget för den som har trillat av. Befarar du rygg/nackskador är det viktigt att eleven ej flyttas. Är det armbrott, handledsbrott, sårskada etc så kan eleven nästan alltid flyttas till annan plats, lämpligen personalrum eller liknande.
 4. Ring ambulans vid rygg/nackskador, håll den skadade varm. Vid armbrott etc så kan man för det mesta åka till sjukhuset i bil.
 5. Om den skadade inte har föräldrar närvarande så är det viktigt att dessa kontaktas om den skadade inte är myndig.
 6. Se till att du kontaktar den drabbade/föräldrar senare under dagen för att höra hur det gått, alternativt be dem ringa upp dig när de träffat läkaren för att tala om hur det gått.
 7. Informera Lotta om att olyckan har hänt så att jag vet om det. Har det varit ambulans på plats så kan ni gärna ringa mig på min mobil, skicka ett sms eller skriva en infolapp och lägga i mitt fack i personalrummet.
 8. Kolla om den drabbade vill ha försäkringspapper att fylla i. Kontakta mig i så fall så skickar jag över det.
 9. Skriv upp på avfallningslistan till statistiken.

Avfallning med allvarlig skada

Avfallning med allvarlig skada/dödsfall som följd

 1. Vid allvarlig avfallning så gäller det att omgående ringa ambulans.
 2. Försök att få igång andning vid behov.
 3. Försök att stoppa blödning vid behov.
 4. Be övriga elever lämna manegen med hästarna. Ta gärna hjälp av några föräldrar/äldre elever.
 5. Håll den skadade varm.
 6. Kontakta anhöriga.
 7. När den drabbade eleven har åkt med ambulansen/så snart som du hinner så kontaktar du nedanstående personer som då hjälper dig med dina frågor och funderingar samt gör en bedömning av hur man löser krishanteringen

Verksamhetsansvarig: Lotta Sjöberg, 076-196 88 26

Första Hjälpen väskor finns dels i stallet och dels i cafeterian vid kontoret.

Viktigt att du säger till när du tagit något så att vi kan fylla på.

Gasbindor, kompresser etc. finns även det på stallkontoret. Allt vi använder till hästarna funkar till oss själva också.

Hjärtstartare finns vid sekretariatet i cafeterian.

Första hjälpa - ABC

Akutvård kan vara första hjälpen vid en skadeplats. Den ges oftast av lekmän och ska alltid ses som en första livsuppehållande åtgärd i väntan på kvalificerad hjälp, som begärs på nödnummer 112. Dessa första insatser på en skadeplats brukar kallas ABC-vård. ABC står för andning, blödning, chock.

Andning

Kontrollera att ingenting täpper till luftvägarna och lägg den skadade i framstupa-sidoläge.

Blödning

Stoppa en eventuell blödning med ett tryckförband.

Chock

Motverka avkylning för att förebygga chock. Placera, om det är möjligt, en filt under den skadade för att hindra avkylning från marken. Lägg en filt eller jacka ovanpå den skadade.