Avgifter

Medlemsavgifter

Lektionspriser 2024

Speciallektioner

Priser avser 50min lektion under en termin

Speciallektioner

Ej tävlande för HRK eller enstaka lektioner

Priser avser 50min lektion under en termin

Privatlektioner

Priser avser 30min lektion.

Funktionshindrade

Priser avser 30min lektion.

Börja rida

Välkommen att börja rida hos Högbo Ridklubb och dela glädjen med oss och våra hästar.

Anläggningsavgifter 2024

Anläggningskort

Ger tillträde till hela anläggningen inkl. utebanan.

Kan endast lösas helårsvis av medlemmar och tävlande för HRK, ej tävlande för konkurrerande klubbar.

Pris 2000 kr samt 20 arbetstimmar vid tävlingar per år.  Tillägg för flera hästar, 800 kr per häst.

Ridhuskort

Ger tillträde till de båda ridhusen men inte tillträde till utebanan.

Helår

Ryttare tävlande för annan klubb – 1 häst januari-december 5000 kr

Tillägg per häst för flera hästar än 1 per ryttare januari-december 800 kr per häst


Halvår

Ryttare tävlande för HRK – 1 häst januari-juni eller juli-december 1500 kr

Ryttare tävlande för annan klubb – 1 häst januari-juni eller juli-december 3000 kr

Tillägg per häst för flera hästar än 1 per ryttare januari-juni eller juli-december 400 kr per häst


Ridhushyra

Ridhushyra vid arrangerade träningar

Uppstallade/ridhuskort/anläggningskort 0 kr

Medlemmar/tävlande för HRK 75 kr

Tävlande för konkurrerande klubb 100 kr

 

Intresserad av att hyra anläggningen?

Kontakta: Lotta Sjöberg 076-196 88 26 eller info@hrk.nu