Pay and Jump den 29/4-23

Banan öppen från 13:00
Första start 14:00

Plats?
Högbo Ridklubb utomhus

Pris?
Ridskoleryttare – 200kr
Tävlandes för HRK – 150kr
Ej tävlande för HRK – 200kr

Privata ekipage anmäler sig via TDB. https://tdb.ridsport.se/meetings/68815

Lektionsryttare anmäler sig i Hippocrates.
OBS! Om fler ridskoleryttare önskar samma hästar så är det personen som har anmält sig först som har förtur.

Efteranmälan mottages EJ!
Vid återtagen anmälan återfås startavgiften EJ! (sjukintyg/veterinärintyg krävs)
Komihåg att vid ej betalad start i tid via TDB kommer att tas bort automatiskt av systemet (precis som på en vanlig tävling).
Om man står som reserv faller man då in på de EJ betalda platserna.

Rosetter finns att köpa vid sidan av för 40 kr/styck!

Välkomna!