Markarbete drop in

Till våren kommer vi starta upp en markarbete ”drop in” på fredagar 15.30. Man binder upp sig på 4 gånger i taget. Nivån är från p2/h2, och eleven måste rida minst en dag till i veckan för att vara med. Det kommer vara en blandad grupp med både storhästar och ponnysar.

Första tillfällena kommer vara från v.2-v.5. Anmälan sker via mail till info@hrk.nu, ange namn, nivå samt önskemål av häst.