Incidenthantering

Högbo Ridklubb följer Svenska Ridsportförbundet arbete att på olika sätt minska antalet olyckor inom ridsporten. Genom ett gemensamt systematiskt säkerhetsarbete och ett nytt verktyg för incidentrapportering. 

Genom att registrera alla tillbud och alla olyckor kan vi tillsammans samla kunskap om var, när, hur och varför händelser sker och utifrån detta vidta åtgärder för ökad säkerhet.

Vid en incident (”här kunde det gått illa”) eller en olycka görs incidentrapportering via länken ovan som fungerar både i mobil och dator.

När du registrerat en händelse får Högbo Ridklubb ett meddelande. Den som rapporterat in händelsen får sedan en återkoppling från Högbo Ridklubb när incidentrapporten är behandlad och avslutad.

Mer information och hjälp hur man rapporterar incident finner ni på Svenska Ridsportförbundet hemsida