Ridhuskort 2023

VT-2023

Lena Liljedahl dec -23

Miranda Padellero mars-23

Veronica Wallbäcks mars -23 (2 hästar)

Nellie Setterlind mars -23

Jessica Bodin mars-23

Lisa Åkerlöf mars -23 (2hästar)

Malin Larsson mars -23 (2 hästar)

Jeanette Burefjord April -23

Tuula Johansson juni -23 (2 hästar)

Felicia Lång juli-juni-23 (2 hästar)

Anna Aneklev dec-23

Daniel Grawem dec-23 (4hästar)

Kicki Persson dec -23 (2 hästar)

Frida Hellbom dec -23

Elin Wallin maj-23

Helene Östlund dec-23

Pernilla Berger maj-23

Lisa Persson maj-23

Karin Oden maj-23

Vilma Wiklund maj-23

Lena Svedberg maj-23