Ordningsregler

Ordningsregler för er som använder ridhusen och ridbanor

 • Knacka på porten och invänta svar innan du öppnar.
 • Mocka alltid efter dig och din häst
 • Tala om för andra när du tänker gå ut och knacka på dörren för att uppmärksamma de som är utanför ridhuset att dörren öppnas.
 • Portarna måste vara stängda för att ventilationen ska fungera, även på sommaren då underlaget annars torkar. Speciellt viktigt att portarna snabbt stängs om det samtidigt är lektion på en sida.
 • Du som går ut ansvarar också för att innerdörrarna stängs.
 • Plocka undan material och mocka efter ridning. Har något gått sönder så meddelas det till personalen eller så lagar man det själv omgående.
 • Hindermaterial skall plockas undan eller återställas efter användning, inga bommar kvar på marken.
 • Longering, tömkörning och hoppning får ej ske när det är lektioner på andra sidan. I annat fall, fråga de som rider om det går bra.
 • Löshoppning får endast ske efter samråd med ridskolechefen och ska i god tid meddelas på hemsida och anslagstavla.
 • Regler för ridning i ridhus finns att ta del av i manegen. Läs igenom dessa.
 • Tävlingsmaterialet får endast användas av klubbens egna organiserade träningar.
 • Vid vistelse i ridhuset ska hästen alltid bära träns om det är fler ekipage där.
 • Du får inte rida med hörlurar i ridhuset eftersom risken är stor att du inte hör när någon knackar.
 • Bygga upp hinder får man endast göra i nya/lilla ridhuset.
 • Om det är hinder/banor uppbyggda så ska det ALLTID ställas tillbaka som det var från början.
 • Högerregeln gäller för ALLA.