Ny i stallet? Här är guiden till dig!

Hippocrates

För dig som är ny hos oss anmäler sig via mejl (info@hrk.nu) som bekräftats av instruktörerna på ridskolan. När du har blivit tilldelad en ridgrupp (dag/tid) kommer man att få inloggningsuppgifter till ett eget konto på Hippocrates. Ridskolan använder sig av Hippocrates till fakturering, skicka ut information, tilldelning av hästar och en hel del annat. Utöver detta kan man använda Hippocrates till att se vilka lektionerna man har, anmäla till aktiviteter, avboka lektioner, boka igenridning och se viken häst man har blivit tilldelad.

Entrén & Parkering

Tävling inomhus
Parkeringen är det som man möter när man kör in på anläggningen, en till vänster som är för trailers och den till höger är för personbilar.
Entrén är intill cafeterian, under balkongen hittar man en entrédörr som visar vägen in till ”ridhusgången”. Det första man möter innanför entrédörren är en anslagstavla med bland annat ”hästlistan” och övrig information som berör klubben. Den så kallade ”hästlistan” använder ridskolan för att dela med sig av information till de ridande, som hästtilldelning osv.

Ridhus och Ridbana

På bilden ovan är det ”stora” ridhuset, 20×80. Under lektionstid delas det upp på hälften så det blir två banor, ”bana 1” och ”bana 2” kallas de för. Bana 1 är den närmst cafeterian och bana 2 är längst ner i ridhuset.
På bilden ovan är det ”lilla” ridhuset, det är 20×60. Vid lektion i lilla ridhuset används hela ridhuset. Ridhusen används både under sommar- och vinterperiod.
På bilden ovan visas anläggningens utebana. Tillskillnad från ridhusen så används utebanan endast under sommarperioden. Under den period som utebanan används delas den upp på två, den ”lilla” delen av utebanan och den ”stora” delen av utebanan.

Stallet

Det finns två olika stall, det stora stallet som man ser direkt när man kommer upp från stallbacken och det bredvid som är det lilla stallet där personalen har sina hästar (personalstallet är endast till för personal). Det stora stallet är indelat i olika sektioner, den ena delen är med ridskolans hästar och resten är privata hästar. I den mittersta entrédörren in till stallet är det en gång som leder rakt mot en spolspilta, till vänster om den (i båda gångarna) är det ridskolehästar och till höger i första gången är det ridskolehästar (en privathäst längst ner). Men i den översta gången på högersida om entrédörrens gång är det privata hästar. Ridskolehästarna är det okej att hälsa på, men dem privata äger inte ridskolan så dem måste man lämna ifred.

Hästarna

Ridskolan äger totalt 22 hästar och ponnysar, men på hela anläggningen finns det närmare 50 stycken hästar. Varje enskild individ av ridskolehästarna har en ”boxskylt” som innehåller information som foderstat, namn, en kort presentation om hästen och instruktioner om det är en häst som behövs skötas på ett speciellt sätt av säkerhetsskäl. Viktigt att när man hela tiden är lugn i stallet och kring hästarna då stallet är hästarnas hem.

Inför ridlektion

Innan ridlektionen börjar blir alla elever att få information om vilken häst man har blivit tilldelad och den plats lektionen kommer att vara på, denna information finner man på ”hästlistan” eller online på Hippocrates. Där efter är det dags för att göra iordning den häst som man har blivit tilldelad. All utrustning finns i sadelkammaren (den är uppmärkt i stora stallet), där finns bland annat sadel, träns, en borsthink, benskydd och låneutrustning (väst och hjälm). Varje häst har en egen plats för sadel och träns, det är uppmärkte med hästens namn. Efter att hästen är iordning gjort är det dags att invänta instruktören och påbörja ridlektionen.

Efter ridlektion

Efter att lektionen är avslutad går man tillbaka till stallet, tar av all utrustning och borstar osv. När hästen är klart och all utrustning ska tillbaka på sin rätta plats är det viktigt att den kommer dit där den hör hemma. Detta är som en rutin för att rätt häst ska få rätt utrustning.